Christus

De Christus die wij zoeken, is in ons, in ons diepste zelf. Hij is ons diepste zelf en toch reikt Hij oneindig ver boven ons uit. Wij moeten ‘in Hem gevonden worden’ en toch totaal onszelf blijven. Wij mogen ons niet laten domineren door en moeten vrij zijn van elk beeld van Hem, dat niet Hijzelf is.

Hidden Ground of Love: Letters on Religious Experience and Social Concerns 1985 Blz.564