Ziel

De menselijke ziel is nog steeds het beeld van God. De ziel kan zich heel ver verwijderen van dit beeld en wegtrekken naar de regionen van de onwerkelijkheid. Toch wordt hij nooit zo totaal onwerkelijk dat zijn oorspronkelijke bestemming ophoudt hem te kwellen met het verlangen terug te keren naar God en opnieuw werkelijk te worden.

New man blz.112