De O-antifonen van de advent 17 december

O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti,

attingens a fine usque ad finem,

fortiter suaviterque disponens omnia:

veni ad docendum nos viam prudentiae.

O Wijsheid, ontsproten uit de mond des Allerhoogsten,

reikend van het ene eind der aarde tot het andere,

gij die alles met kracht en zachtheid bestuurt:

kom en leer ons de weg der wijsheid.