Natura naturans

“Alle zichtbare dingen dragen een onzichtbare vruchtbaarheid in zich, een gedempt licht, een bescheiden, naamloze en verborgen heelheid. Deze mysterieuze eenheid en zuiverheid is wijsheid, de moeder van alles, Natura      naturans. In alle dingen leeft een onuitputtelijke tederheid en zuiverheid, een stilte die een bron is voor handelen en vreugde. Zij borrelt op uit een woordeloze vriendelijkheid en stroomt naar mij toe vanuit de onzichtbare wortels van alles wat geschapen is. Ze verwelkomt mij liefdevol en groet mij met een onbeschrijflijke bescheidenheid.”

   Thomas Merton, Hagia Sophia in Emblems of a Season of Fury p.61