Benedictijns Tijdschrift 2020-1

p.40

Thomas Merton, Overdenkingen in eenzaamheid. Eindhoven, Damon 2019. 144 blz. €16,90. isbn 978943402552.
De belangstelling voor TM is sinds zijn belangwekkende biografie aan een reveil begonnen. De publicatie van de eerste Nederlandse vertaling (door Constant Broos, pionier van de TM-Vrienden) kwam niet verder dan ‘pro manuscripto’. TM experimenteerde in de eerste helft van de jaren vijftig als kluizenaar en schreef in zijn abdijkluis 37 meditaties voor zijn novicen. Zelf was M. over deze meditaties beter te spreken dan over zijn Zaden van contemplatie. Paus Franciscus noemde hem ‘een gids voor velen’.