VoorwaardenCovid19

Infectiebescherming en hygiëneconcept voor de gastenafdeling van het Heilig Hart Klooster, Steyl

Beste gasten,

Om uw verblijf bij ons veilig en verantwoord te laten verlopen, vragen wij u de volgende maatregelen in acht te nemen tijdens de Corona-pandemie:

Voordat u op bezoek komt:

  • Iedereen die in de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een met SARS-CoV-2 besmette persoon mag ons huis niet binnen komen.
  • Personen die symptomen van een luchtweginfectie of koorts hebben, mogen niet op bezoek komen.
  • Voorwaarde voor een gastverblijf in ons huis is

hetzij een volledige vaccinatie tegen het coronavirus / herstelcertificaat dat aantoont dat je hersteld bent van COVID-19 (bewijs van volledige vaccinatiebescherming – ten minste 2 weken na de laatste vaccinatie)

of een bewijs van een overlevende Coronabesmetting (ten minste 28 dagen, ten hoogste 6 maanden na een positieve Coronatest)

of een negatieve (snelle) test (officieel bewijs van een negatieve Coronatest, die niet ouder mag zijn dan 24 uur op het moment van aankomst)

 

Tijdens het verblijf:

  1. De voorkeursaankomstplaats is de hoofdingang (uitzonderingen in de Kloosterstraat 8D alleen op afspraak). Daar – en ook bij de achteringang – staan ontsmettings-dispensers voor het desinfecteren van de handen bij het betreden van het huis.
  2. Elke bezoeker moet zich bij de receptie met zijn contactgegevens aanmelden en met zijn handtekening bevestigen dat er in de afgelopen 14 dagen geen contact is geweest met een met SARS-CoV-2 besmette persoon en dat hij op het moment geen actuele corona- symptomen heeft (zie hierboven).
  3. Was uw handen regelmatig en neem de algemene hygiënemaatregelen in acht.
  4. Als u tijdens uw verblijf symptomen opmerkt die typisch zijn voor corona, zoals hoest, verkoudheid, verlies van smaak en reuk, koorts… moet u uw verblijf helaas onmiddellijk afbreken en ons huis verlaten.
  5. In geval van een externe cursusreservering is de betreffende organisator verantwoordelijk voor het naleven van de gegeven regels.
  6. Zorg ervoor dat de kamers regelmatig worden geventileerd voor en na alle cursuseenheden.