vreemdeling blijven voor jezelf

Tot het moment dat je jezelf overgeeft aan God door in te stemmen met een totaal geloof, zul je onvermijdelijk een vreemdeling blijven voor jezelf, verbannen uit jezelf, omdat je buitengesloten bent van de meest betekenisvolle diepten van je eigen wezen, diepten die verborgen en onbekend blijven omdat zij te eenvoudig en te diep zijn om door het verstand te worden bereikt.

Thomas Merton, Zaden van contemplatie. blz.99

 

Oneindig vrij

God, in wie geen spoor of mogelijkheid van kwaad of van zonde is, is oneindig vrij. In feite is Hij vrijheid. Alleen de wil van God gaat nooit kapot. Elke andere vrijheid kan falen en zichzelf vernietigen door een foute keuze. Alle echte vrijheid komt tot ons als een bovennatuurlijke gave van God.

Thomas Merton, Zaden van contemplatie. blz.139