Leeg en vol

Zo nu en dan realiseer ik me met verbazing dat ik tegelijkertijd leeg en vol ben en dat ik tevreden ben met die leegte. Ik heb verder niets nodig. De Heer leidt mij.

Conjectures of a Guilty Bystander Blz.43

Vrede en strijd

Mijn gebed is vrede en strijd in stilte, aandachtig zijn en oprecht, voorbij mezelf; me begeven buiten de deur van mijzelf, niet omdat ik dat wil, maar omdat ik word geroepen en antwoord moet geven.

Dancing in the Water of Life: Seeking Peace in The Hermitage 1997 (1963-1965) Blz.224