Oorlog

Oorlog wordt niet veroorzaakt  door honger of gebrek. Het zijn de machtigen en rijken die oorlog voeren. De schoonheid van het graf, die eist dat we ons geweten onderdrukken onder het mom van “offer” en “plicht”.

Turning Toward the World: The Pivotal Years 1996 (1960-1963) Blz.224

 

Zoeken

We hebben al wat we zoeken. We hoeven er niet achteraan te gaan. Het was er al de hele tijd, en wanneer we het de tijd geven zal het zichzelf aan ons bekend maken.

Leven met wijsheid / Living with Wisdom Blz.5