Inhoud 2008

Jaargang 22 – Nr 1, maart 2008
1 Editoriaal, Luc Meeusen
4 Fragment uit Ben Okri, Astonishing the Gods, geciteerd in de De vruchtbare leegte. Omgaan met angst van Johan Van der Vloet
6 Akèdia: enkele observaties, Dominiek De Queecker
8 Lusteloosheid, fragment uit Christofoor Wagenaar Woestijnvaders, een speurtocht door de Vaderspreuken
11 De lusteloosheid die ons verlangen naar God aantast Dom Bernardo Olivera, abt-generaal O.C.S.O.
24 Vastengebed van Efrem de Syrier
25 Instituta 10 – De geest van lusteloosheid (akedia)Thomas Merton
38 Informatie over Mertonweekend in Zundert rond contemplatie en engagement
39 Aankondiging over het 24e Mertonweekend van 26 tot 28 september 2008 in Steyl (Nederland)
39 Fragment uit de Regel voor Monniken van Sint-Benedictus
40 Informatie over initiatieven door de Trappistinnen in Brecht
41 Akedia, fatale valkuil der kluizenaars. Uit de reeks House of solitude op http://www.hermitary.com/solitude/acedia.html
49 Innerlijke eenheid Thomas Merton
50 Abbey of Gethsemani Herinneringen (September 1987)Stan Broos

Jaargang 22 – Nr 2, juni 2008
1 Editoriaal, Luc Meeusen
3 Things in their identity; De dingen zoals ze zijn Thomas Merton
6 De lusteloosheid die ons verlangen naar God aantast (deel 2)Dom Bernardo Olivera, abt-generaal ocso
15 Angst en lusteloosheid in het monastieke leven. Een gesprek met Br. Benedikt van Overstraeten (deel 1), Dirk Doms en Luc Meeusen
28 Mijn ontmoeting met Thomas Merton, Paul M. Pearson
35 T.M.S Conference 2008 in Oakham Maud en Guus Franken-Spee
39 Een alternatieve werkwinkel om de lucht te zuiveren en om valse vrede kwijt te raken. Weekend 12-14 september in Zundert

Jaargang 22 – Nr 3, september 2008
1 Editoriaal, Luc Meeusen
5 Contemplatief gebed: hindernissen in het gebedsleven Thomas Merton
9 Angst en lusteloosheid in het monastieke leven. Een gesprek met Br. Benedikt van Overstraeten (deel 2), Dirk Doms en Luc Meeusen
23 Evragius van Pontus over akedia
24 Gelassenheit, Thomas Merton
25 Over religie—en akedia, Jan Glorieux
27 Gelatenheid vraagt om toelaten, Peter Henk Steenhuis
33 Over Guigo I en de brief over het eremitische leven, Thomas Merton
36 Over het eremitische leven, brief aan een onbekende vriend Guigo I de kartuizer
39 Brief aan dom J.B. Porion, Thomas Merton
42 Boekbespreking, Jo Vossen

Jaargang 22 – Nr 4, december 2008
1 Editoriaal, Luc Meeusen
3 Thomas Merton en de Akedia,Zr. Gertrudis van der Donck O.C.S.O.
13 “Wij lijken elkaar bijzonder goed te begrijpen” Omzendbrief uit Azie Thomas Merton
19 “Iemand die wij allen met tederheid ‘Broeder’ noemen” Brief aan Dom Flavian Burns bij de dood van Thomas Merton
25 Leven, dood en begrafenis van een vreemdeling in het kloosterparadijs, Thomas Merton
25 jaar Mertonvrienden in de Lage Landen, Stan Broos
30 In memoriam Robert Giroux, Dirk Doms
32 Thomas Mertons duurzame berg , Robert Giroux
38 Wij wachten op God, Robert Lax
40 In memoriam Els van Voorthuijsen, Zr. Gertrudis van der Donck O.C.S.O.
43 Terugblik op het 24ste Mertonweekend in Steijl Agnes Le Roy