Category Archives: Uncategorized

Als je de vrede bemint

In plaats van te beminnen wat je voor vrede aanziet, moet je dus de anderen en vooral God beminnen. En in plaats van mensen te haten die je voor oorlogszuchtig houdt, moet je de begeerte en de wanorde in je eigen ziel haten, zij zijn het immers die oorlog veroorzaken. Als je de vrede bemint, moet je het  onrecht, de tirannie, de hebzucht haten, maar haat ze in jezelf, niet in de anderen.

Thomas Merton, Zaden van contemplatie. blz.90

Kerst – Christus komt in deze wereld bij hen voor wie geen plaats is

In deze wereld, deze uitzinnige herberg waar absoluut geen plaats voor Hem is, komt Christus onuitgenodigd. Maar omdat Hij er niet thuis is, omdat Hij er niet op Zijn plaats is, is Zijn plaats bij die anderen voor wie geen plaats is. Zijn plaats is bij hen die nergens thuishoren, bij hen die door de machthebbers worden verstoten omdat zij zwak werden bevonden, bij hen die de status van persoon wordt ontzegd, die gefolterd, gebombardeerd en uitgeroeid worden. Christus is aanwezig in de wereld bij hen voor wie schijnbaar enkel het slechtste in de wereld is weggelegd.

Thomas Merton. Raids on the Unspeakable. p.51-52. vertaling: Dirk Doms