Category Archives: Uncategorized

Vrijheid

Bid om vrijheid, voor hen die weten dat zijn niet vrij zijn en in het bijzonder voor diegenen die denken dat zij vrij zijn en die niet beseffen dat zij de gevangenen zijn van dode ideeën en vooroordelen.

Road to Joy: Letters to New and Old Friends 1989 Blz. 95

Vrees niet

Alleen geloven in systemen en officiële verklaringen en niet in mensen is een vlucht, een verraad aan de liefde. Laten we ons, voor dit paasfeest en voor altijd, verenigen in vreugde, vrede en gebed. ‘Vrees niet’, zegt Jezus. ‘Ik ben het. Ik ben met u alle dagen!’

Road to Joy: Letters to New and Old Friends 1989 Blz. 101