Author Archives: admin

Openbaring van de Heer / Driekoningen

Wij die het licht van Christus hebben aanschouwd, zijn, door de grote genade die ons te beurt viel, verplicht de aanwezigheid van onze Redder overal op aarde bekend te maken. Dit moet niet alleen gebeuren door blijde verkondiging van Zijn komst, maar vooral door Hem te openbaren met ons eigen leven. Christus werd geboren om door ons aan de hele wereld te verschijnen… Elke dag van ons sterfelijk leven moet Zijn verkondiging, Zijn goddelijke openbaring zijn in de wereld die Hij heeft geschapen en verlost.

Thomas Merton, Seasons of Celebration p.112

 

 

 

Gebed

In mijn hart is die grote dorst de nietigheid te erkennen van alles wat niet God is. Mijn gebed is dus een soort lofprijzing die oprijst uit de kern van    Niets en Stilte. Als ik me nog steeds bewust ben van ‘mezelf’, zie ik dat als een obstakel…. Wanneer Hij het wil, kan Hij dan het Niets omvormen tot volledige klaarheid. Wanneer hij dat niet wil, dan lijkt het Niets voor zichzelf een object te zijn en blijft het een obstakel. Dat is mijn gewone manier van bidden en mediteren. Het is niet ‘nadenken over’ iets, maar een direct zoeken naar het Gelaat van de Onzichtbare, dat je niet kunt ontdekken, behalve wanneer je jezelf verliest in Hem die onzichtbaar is.

            Thomas Merton, brief aan Abdul Aziz in The Hidden Ground of Love 64