Dans erin

Laten we dan onszelf erkennen zoals we zijn: derwisjen, gek van een geheime, heilzame liefde die niet gekocht kan worden en die de politici meer beangstigt dan gewelddadige revoluties, want geld verandert niets, maar liefde verandert alles… Kom derwisjen, hier is het levende water. Dans erin.

Raids on the Unspeakable Blz.121

Geweldloosheid

Geweldloosheid moet voor alles gericht zijn op de omvorming van de huidige toestand van de wereld en moet daarom vrij zijn van alle verborgen, onbewuste instemming met een onrechtvaardig misbruik van macht.

Faith and Violence Blz.21