Christen als vredestichter

We moeten echter heel duidelijk en compromisloos vaststellen dat de
plicht van de christen als vredestichter niet verward moet worden met een
soort quietistische willoosheid die zich niet bekommert om onrecht, elk
soort ordeverstoring accepteert, compromissen sluit met dwaling en het
kwaad, en zwicht voor elke druk om maar “vrede tot elke prijs” te bewaren.

Thomas Merton, Vrede in het na-christelijke tijdperk Blz.128

 

De School voor Spiritualiteit van het Titus Brandsma Instituut presenteert

Toewijding
Spiritualiteit als persoonlijk leiderschap

Toewijding, een spiritueel thema dat verschillende betekenislagen heeft, betreft de relatie van het zelf tot iets of iemand anders. Hoe werkt die relationele dynamiek? Als aspect van het spirituele proces draait toewijding om een keuze die het bestaan in grote mate bepaalt. Opvallend is dat het proces van toewijding in christelijke scholen van spiritualiteit veel overeenkomsten vertoont met huidige vragen rond commitment en loyaliteit. Er zijn ook verschillen die ons in deze tijd een spiegel voorhouden, waarvan we kunnen leren in ons eigen leven.

Voor meer informatie: Titus Brandsma Instituut

 Of klik hier voor een PDF met programma