Het paradijs is overal

Hier is een onuitsprekelijk geheim: het paradijs is overal om ons heen en we begrijpen het niet. Het staat wijdopen. Het zwaard is weggenomen, maar wij weten het niet. Wij zijn op weg, de een naar zijn hoeve, de ander naar zijn koopwaar. De lichten gaan aan, uurwerken tikken, thermostaten slaan aan, de fornuizen koken… De diaken van de dageraad roept “wijdheid”, maar wij horen het niet.

Conjectures of a Guilty Bystander Blz.132