Genade in ons hart.

Het beeld van Jezus dat we misschien in onze verbeelding hebben, blijft immers altijd alleen een beeld, terwijl de liefde die zijn genade in ons hart schept, ons in direct contact met Hem kan brengen, zoals Hij is.

Thomas Merton, Zaden van contemplatie. blz. 111