Twijfel

Wezenlijk voor zen, voor het soefisme en voor de christelijke mystiek… is het radicaal en onvoorwaardelijk in twijfel trekken van het ik, dat schijnbaar het subject van de transcendente ervaring is.

Zen and the Birds of Appetite Blz.73