De O-antifonen van de advent 18 december

O Adonai et Dux domus Israel,

qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti

et ei in Sina legem dedisti:

veni ad redimendum nos in brachio extento.

O Adonai en Leider van het huis van Israel,

die in het vuur van de brandende braamstruik aan Mozes zijt verschenen

en hem op de Sinaï de Wet hebt gegegeven:

kom en koop ons vrij met gestrekte arm.