Geweldloosheid

Geweldloosheid moet voor alles gericht zijn op de omvorming van de huidige toestand van de wereld en moet daarom vrij zijn van alle verborgen, onbewuste instemming met een onrechtvaardig misbruik van macht.

Faith and Violence blz 21