Zuivere overgave

De contemplatief is niet iemand die vurige visioenen heeft van cherubijnen die God op hun denkbeeldige wagen meevoeren, hij is gewoon iemand die zich met de geest gewaagd heeft in de woestijn voorbij taal en ideeën, waar men God ontmoet in de naaktheid van de zuivere overgave.

Hidden Ground of Love: Letters on Religious Experience and Social Concerns 1985 Blz.158