Gods beeld

De innerlijke uithoeken van ons bewustzijn, de diepten van ons wezen, waar Gods beeld in ons gebrandmerkt werd, herinneren ons er onophoudelijk aan dat we geboren werden voor een hogere vrijheid en een verheven spirituele vervulling

New Man Blz. 113