Innerlijke wijsheid

Het fanatisme van de activist doet zijn vredeswerk teniet. Het vernietigt zijn eigen innerlijk vermogen tot vrede. Het vernietigt de vruchten van zijn eigen werk, omdat het de kern doodt van de innerlijke wijsheid die werk vruchtbaar maakt.

Conjectures of a Guilty Bystander blz.86