De O-antifonen van de advent 20 december

O Clavis David et Sceptrum domus Israel,

qui aperis et nemo claudit,

claudis et nemo aperit:

veni et educ vinctum de domo carceris

sedentem in tenebris et umbra mortis.

O Sleutel van David, scepter van het huis van Israel,

die opent en niemand sluit,

sluit en niemand opent:

kom en leid uit de kerker de geboeide die neerzit

in duisternis en in de schaduw van de dood.