Liefde

Haat is steriel; haat brengt niets anders voort dan het beeld van zijn eigen razernij, zijn eigen nietigheid. De liefde komt niet voort uit de leegte. De liefde is vol realiteit. In zijn strijd met de fictie die men ‘de vijand’ noemt, vernietigt de haat het reële wezen van de mens.

Collected Poems Blz.375