In vertrouwen rusten in God

Te vaak wordt onze opvatting over het geloof vervalst door de te grote nadruk die we leggen op de beweringen over God, de formuleringen over het geloof, en vergeten we het feit dat geloven een verbondenheid is met Gods eigen licht en waarheid. De beweringen en de voorstellingen, die het geloof op goddelijk gezag aanvaardt, zijn in feite slechts middelen op weg naar de goddelijke waarheid. Geloven eindigt niet met een bewering, niet met een formule van woorden, maar met God.

Als we niet in vertrouwen rusten in God, maar blijven steken in een bewering of een formule, hoeft het ons niet te verbazen dat geloven niet tot contemplatie leidt. In tegendeel, het leidt dan tot angstige haarkloverij, tot controverse, verwardheid en uiteindelijk tot haat en verdeeldheid.

Thomas Merton, Zaden van contemplatie. Damon 2015 p. 94