Maria Tenhemelopneming

In de eigenlijke levende, menselijke persoon die de Moeder-Maagd van Christus is, vinden we alle armoede en alle wijsheid van alle heiligen. Die viel hun ten deel door haar en is in haar. De heiligheid van alle heiligen is een deelname in haar heiligheid, omdat God, in de orde die Hij heeft gevestigd, wil dat alle genades de mens ten deel vallen door Maria. Daarom is het dat haar beminnen en haar kennen betekent: de echte betekenis van alles ontdekken en toegang hebben tot alle wijsheid. Zonder haar is de kennis van Christus alleen speculatie.

Thomas Merton, Zaden van contemplatie. Damon 2015 p. 118