De O-antifonen van de advent 23 december

O Emmanuel, Rex et Legifer noster,

Exspectatio gentium et Salvator earum:

veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster.

 

O Emmanuel, onze Koning en Wetgever,

de verwachting der volkeren en hun redder:

kom ons redden, Heer, onze God.