Leren om God te vinden

Wanneer ik Hem vind zal ik mezelf vinden en als ik mijn ware zelf vind, zal ik Hem vinden. Maar hoewel dat eenvoudig lijkt, is het in werkelijkheid oneindig moeilijk. Als ik aan mijzelf ben overgelaten is het zelfs volstrekt onmogelijk. Want al kan ik iets over het bestaan en de aard van God weten met mijn eigen verstand, dan toch is er geen menselijke en rationele manier waarop ik in contact, in bezit, van Hem kan komen, waardoor ik kan ontdekken wie Hij werkelijk is en wie ik ben in Hem. Dat is iets dat geen mens op eigen houtje kan doen. En ook alle mensen en alle geschapen dingen in het universum kunnen Hem bij dit werk helpen. De enige die me kan leren om God te vinden is God zelf, Hij alleen.

Thomas Merton, Zaden van contemplatie. blz.36