Stilte

Als niets, van wat zichtbaar is, God is of Hem kan tonen zoals Hij is, dan moeten we God zoeken voorbij de dingen die zichtbaar zijn en binnen treden in de duisternis. Omdat niets dat gehoord kan worden God is, zullen we om Hem te vinden de stilte binnen moeten gaan.

Thomas Merton, Zaden van contemplatie. blz.96