Mertonweekend 2021

Het  Mertonweekend van 2021 zal  gehouden worden in Steyl

van 15 tot 17 oktober

Jonas Slaats is  onze gastspreker  rondom het thema

Religie: tussen mythe en werkelijkheid

Hoewel het concept ‘religie’ een kernthema vormt in onze maatschappelijke debatten, is een duidelijke definitie niet voorhanden. Toch hebben we de indruk dat we het fenomeen ‘religie’ wel kunnen aanwijzen wanneer het ergens aanwezig is en bestaan er heel wat veronderstellingen over die we dagelijks aantreffen in allerhande krantenopinies, politieke debatten en onderwijscurricula. Zo lijkt het voor velen vanzelfsprekend dat we vandaag in een seculiere wereld leven die zich in verschillende opzichten distantieert van het religieuze.            

Wie de verschillende religies in de wereld wat grondiger onder de loep neemt, kan echter vaststellen dat wat we denken over religie dikwijls niet overeenkomt met wat religie in werkelijkheid is. En wanneer blijkt dat de gangbare veronderstellingen over religie vaak niet kloppen, dan plaatst dat meteen ook vraagtekens bij het veronderstelde secularisme van onze samenleving. We kunnen zelfs in twijfel trekken of het onderscheid tussen seculier en het religieus wel vol te houden is.

Religie herzien, het nieuwste boek van theoloog, sociaal activist en schrijver Jonas Slaats, gaat dieper in op dergelijke kwesties. Het bespreekt de zeven belangrijkste mythen over religie en laat zien dat het samenleven in een geglobaliseerde wereld er onnodig door bemoeilijkt wordt. Het kan ook interessant zijn om enkele bevindingen uit zijn boek tegen het licht van Mertons denken te houden. Merton zocht immers naar mogelijkheden om traditie en moderniteit in balans te brengen en om het religieuze een plaats te geven in de huidige seculiere wereld. Maar hoe moeten we met die vraagstukken omgaan wanneer de tweedeling tussen seculier en religieus vervalt?

Een ander belangrijk facet van Mertons werk is de interreligieuze dialoog. Maar hoe moeten we zo’n dialoog vorm geven wanneer we de gangbare denkkaders over religie proberen los te laten? Dergelijke vragen zullen de leidraad vormen van de lezingen die Jonas Slaats zal verzorgen.

Voorwaarden wegens COVID-19

Inschrijven voor bovenstaand weekend is helaas niet meer mogelijk