Mertonweekend 2020

Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten om het Mertonweekend 2020 in Orval te annuleren. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de volgende.

– Het aantal coronabesmettingen in zowel België als Nederland neemt weer toe waardoor, naar verwachting, maatregelen eerder strenger dan soepeler zullen worden. Het is daardoor onduidelijk of mensen naar Orval kunnen reizen, gesteld al dat ze het risico zelf aandurven.

– De abdij van Orval laat – volstrekt begrijpelijk gezien de situatie – slechts een beperkt aantal mensen toe, omdat anders onvoldoende afstand kan worden gehouden in b.v. refter en vergaderzaal. Hierdoor zouden we, wanneer zich net zoveel deelnemers zouden aanmelden als de afgelopen twee jaar, meer dan de helft van hen moeten teleurstellen.

– De verplichting om in het klooster een mondkapje te dragen buiten de kamer en ook om anderhalve meter afstand te houden in de abdij, zou afbreuk doen aan het ontmoetingsaspect dat voor velen een belangrijk onderdeel is van het weekend.

Het is de eerste keer in meer dan 35 jaar dat een Mertonweekend niet door kan gaan. Natuurlijk hopen we dat dit eenmalig is en dat volgend jaar de belemmeringen zijn opgeheven. Ons Mertonweekend zal dan gehouden worden in Steyl van 15 tot 17 oktober 2021. Gelukkig is Jonas Slaats weer bereid om dan onze gastspreker te zijn rondom het thema dat ook dit jaar centraal zou staan: Religie: tussen mythe en werkelijkheid.