Mertonweekend 2019

35ste Mertonweekend

Thomas Merton in gesprek met Zen

Oude Abdij, Drongen (bij Gent) 18-20 oktober 2019

Thomas Mertons zoektocht naar waarheid en diepgang heeft hem, in de laatste vijftien jaar van zijn leven, ook geleid naar andere religies en levensbeschouwingen. In dit weekend willen we focussen op zen, dat daarbij al vrij snel in zijn vizier kwam. In die tijd, waarin het nog even leek alsof er ‘extra ecclesiam nulla salus’ [buiten de Kerk geen heil] was, ging Merton in dialoog met boeddhisten en zenmeesters en schreef hij ook Zen and the Birds of Appetite en The Way of Chuang Tsu. We hebben Kees van den Muijsenberg bereid gevonden om ons tijdens het weekend mee te nemen in Mertons zoektocht.

Kees van den Muijsenberg (1956) is kapucijn en priester en specialiseerde zich in mystiek, aanvankelijk die van zijn ordestichter Francscus van Assisi. Na een loopbaan van pastoraal werk en bestuurswerk ging hij vanaf 2008 de zenweg, en werd geheel  vrijgesteld voor zowel de beoefening van zen als voor de studie van  zen en mystiek. Hij mediteerde met Jeroen Witkam en daarna ook langdurig met de Duitse (ex-)benedictijn Willigis Jäger. Hij werd bij hem leraar in de zenlijn ‘LEERE WOLKE ‘[lege wolk] en voltooide in 2011 bij hem ook een koan-scholing zoals die gegeven wordt in de Sambo Kyodanzenlijn. Sindsdien werkt hij als zenleraar, en bestudeert hij de zentraditie in relatie tot de christelijke wezensmystiek. Maar u kunt meer lezen over hem op www.zendosengtsjan.nl

Onze spreker wil Thomas Mertons ontdekkingstocht naar de beoefening van zen belichten met de vragen die dat bij hem opriep, en nagaan welke invloed zen had op zijn geloofsleven als trappist en later als kluizenaar. Centraal staat daarbij een tekst uit Chuang Tzu, de daoïstische lievelingstekst van Merton, die hij aan het einde van zijn leven vertaalde. Verder zal Kees het hebben over zen als persoonlijke uitdaging voor Merton in de dialoog tussen Oost en West. Concreet over de grenzen waarop hij als katholiek contemplatief monnik botst in zijn zen-beoefening en wat dat zegt over zijn beleving van het goddelijk mysterie, van waarheid en persoon-zijn, van liefde en van God als liefde. Er zal ruimte zijn om te focussen op enkele koans uit de zentraditie en we zullen daarmee ook zelf aan de slag kunnen gaan onder zijn leiding.

Het belooft dus een boeiend weekend te worden in het groene kader van de Oude Abdij in Drongen, bij Gent, een plek van ignatiaanse signatuur aan de boorden van een Leiearm.

Hartelijk welkom!

“Als ik erop sta jou mijn waarheid te geven, maar nooit stilsta om op mijn beurt van jou jouw waarheid te ontvangen, kan er tussen ons geen waarheid zijn.”                                

      – Thomas Merton, Collected Poems

HOE AANMELDEN?

Vul onderstaand inschrijvingsformulier in. Op het e-mailadres dat u invult ontvangt u een bevestiging dat uw inschrijving is aangekomen. De inschrijving gebeurt in volgorde van betaling, waarbij in de eerste drie weken abonnees voorrang hebben. Ongeveer anderhalve week vóór het weekend ontvangt u nadere informatie.

U bent welkom op het weekend op vrijdagmiddag vanaf 16.30 uur. Het avondmaal is om 18.00 uur. We sluiten het weekend op zondag af met het middagmaal.

 

Meer informatie over de inhoud van het weekend:

Jan Glorieux, jan.glorieux @ skynet.be* –  tel. 0032 (0)479 05 25 74

Meer informatie over het verblijf:

Leonie Eurlings, l.eurlings @ xs4all.nl* –  tel. 0031 (0)30 220 25 89 

* Spatie verwijderen voor en na het @ teken.

OPMERKING:
De inschrijving wordt pas definitief na betaling. Bij over-intekening geldt de betalingsdatum.
Rekeningnummer: NL68 TRIO 0254 8202 39.
(BIC-code: TRIONL2U) ter attentie van Stichting Thomas Mertonvrienden van de Lage Landen
U ontvangt deze gegevens ook per mail.

 

Security Code:
security code
Please enter the security code:

VERZENDEN