Inhoud 2021

Jaargang 35 – Nr. 1 maart 2021
1 Editoriaal: Essentieel, niet-esssentieel. Jan Glorieux
5 Thomas Merton “Wij roemen het kruis”
7 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (1)
8 Daniel P. Horan ofm. Digital Natives en het digitale zelf
29 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (2)
30 James T. Keane. Afscheid van Lawrence Ferlinghetti
38 Paul Wilkes. Interview met dichter en politiek activist Lawrence Ferlinghetti
49 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (3)
52 Jan Glorieux. Chris Beuker onderzocht Etty Hillesums verwevenheid met het communisme
56 Eyes of Compassion: een boek over Thich Nhat Hanh
58 In memoriam Ivo de Cock

Jaargang 35 – Nr. 2 juni 2021
1 Editoriaal: O benauwende beelden. Jan Glorieux
4 Daniel P. Horan ofm. Digital Natives en het digitale zelf  (deel 2)
28 Dominique Brulé De invloed van Saint-Antonin en Montauban op het leven van Thomas Merton
40 James Finley. Verbindend bewustzijn. Bespiegeling over Mertons bekendste gebed
47 Peter Ellis. ‘Oakham, Oakham!’

Jaargang 35 – Nr. 3 september 2021
1 Editoriaal: Anoniem & ongezien. Jan Glorieux
7 Thomas Merton. De schoonheid en het licht van Sophia; fragment uit een brief aan Victor Hammer
9 Peter Nissen. Thomas Merton en Thomas a Kempis
11 Thomas Merton. Geloof en ongeloof; brief aan Katharine Champney
17 Peter Nissen. Thomas Merton en Pieter van der Meer de Walcheren
21 Thomas Merton. Gebed en het actieve leven
37 International Thomas Merton Award voor Willy Eurlings
39 Een nieuwe Mertonvertaling: Zen en de gretige volgels