Inhoud 2022

Jaargang 36 – Nr. 1 maart 2022
1 Editoriaal: “… Voor een wereld in verandering”. Jan Glorieux
5 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (1)
6 “Voor tijden van oorlog”. De eerste brieven tussen Jim Forest en Thomas Merton
15 Jim Forest en zijn mentor Thomas Merton. Willy Eurlings
31 De Russisch-Orthodoxe parochie van Amsterdam en de invasie in Oekraïne
34 Zelfverbranding als protest tegen oorlog. Nog uit de correspondentie tussen Jim Forest en Thomas Merton
38 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (2)
39 “Met een diepe, aandachtige ademhaling…”. Bij het overijden van Thich Nhat Hanh
41 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (3)
43 Dom Bernardus nieuwe generaal-abt
52 Thich Nhat Hanh. Levende Boeddha, levende Christus.

Jaargang 36 – Nr. 2 juni 2022
1 Editoriaal: Pinksteren, ook in dit tijdsgewricht. Jan Glorieux
4 De briefwisseling tussen Thomas Merton en Thich Nhat Hanh
13 Levensverhaal van Thich Nhat Hanh
25 Gregory Hillis. In herinnering aan Thich Nhat Hanh, de boeddhistische monnik die Thomas Merton een broeder noemde.
29 Thomas Merton. Nhat Hanh is mijn broeder
33 Jim Forest. Toen Amerika Thich Nhat Hanh ontmoette
47 Thomas Merton. De tijd van het einde is de tijd van geen plaats

Jaargang 36 – Nr. 3 september 2022
1 Editoriaal: Neo-. Jan Glorieux
6  Thomas Merton. Het profetische aspect van onze roeping
15 In herinnering aan Merton. Een rondetafelgesprek (deel 1)
31 Daniel P. Horran ofm. Waarom zou je je vandaag de dag nog bezig houden met Thomas Merton?
37 Thomas Merton. Vrede in het na-christelijk tijdperk: enkele fragmenten
42 Jan Veulemans. Thomas

Jaargang 36 – Nr. 4 december 2022
1 Editoriaal: IJl, heilig en veilig. Jan Glorieux
6 Thomas Merton. Als God mens is geworden
7 In herinnering aan Merton. Een rondetafelgesprek (deel 2)
20 Thomas Merton. De christen als vredestichter
23 b. Lode Van Hecke OCSO Contemplatie en actie (deel 1)
39 In memoriam Frans Van Gerven