Inhoud 2020

Jaargang 34 – Nr. 1 maart 2020
1 Editoriaal: “Krimpen zonder kramp”. Jan Glorieux
4 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (1)
5 John Eudes Bamberger ocso, Merton de Monnik
22 Bisschop Lode van Hecke, Uit het dankwoord bij de bisschopswijding
23 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (2)
24 Ernesto Cardenal, Cantiga 4
26 Dirk Doms, In Memoriam Ernesto Cardenal
29 In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn (3)
30 Jim Forest. “Heer, maak dat ik zien kan” (Mc 10.51)
37 Thomas Merton, Een vijand van de staat
47 Dom Bernardo Oliveira ocso, De verrezen Christus die in ons leeft en handelt.

Jaargang 34 – Nr. 2 juni 2020
1 Editoriaal: “De treurwilg van de nieuwe oma”. Jan Glorieux
4 Thomas Merton, Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer
7 Dirk Doms, Leer ons zo onze dagen te tellen… Woord vooraf bij Mertons Bidden met de psalmen.
10 Thomas Merton, Bidden met de psalmen (1)
22 Thomas Merton, To a Severe Nun
26 Dirk Doms “… en dat jij, vooral jij, zwak bent”. Bij het gedicht ‘Aan een strenge non’
30 Willy Eurlings, Thomas Merton, zielenherder voor vredestichters
36 Zr. Elisabeth Dinnissen ocso. Een veranderend Godsbeeld.

Jaargang 34 – Nr. 3 september 2020
1 Editoriaal: Wijwater. Jan Glorieux
7 Thomas Merton, Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer. Een nieuwe vertaling van Conjectures of a Guilty Bystander
9 Thomas Merton, Bidden met de psalmen (2)
20 Thomas Merton, Birdcage Walk
24 Dirk Doms, Merton, de vogelaar. Commentaar bij het gedicht ‘Birdcage Walk’
28 Bernardette McNary-Zak, De Consideratione. Een monastieke vorm van geweldloosheid
44 James Cronin, Een beknopte historische schets van de SCLC
48 Jan Glorieux, Spiritueel bewogen, actief geëngageerd. Boekbespreking: Voeten in Brazilaanse aarde

Jaargang 34 – Nr. 4 december 2020
1 Editoriaal: Kluizen en kluizenaars. Jan Glorieux
5 Thomas Merton, Hij komt om dit geheim te openbare: “dat alles goed zal komen”
8 Thomas Merton, Bidden met de psalmen
21 Roger Burggrave, Dominiek Lootens, Janina Boruta, De vergeten tranen van Kerstmis. Pleidooi voor een herwaardering van de ‘onnozele’ / onschuldige kinderen
36 Thomas Merton The Reader
41 Rowan Williams, Niet belangrijk zijn: Thomas Merton en Karl Barth
58 Thomas Merton, Vrij zijn om helemaal te vertrouwen op Hem alleen