Inhoud 2014

Jaargang 28 – Nr. 1 maart 2014
1 Editoriaal: Zaden van…. Jan Glorieux
3 Willy Eurlings. Dank aan Francis Cardyn
4 Thomas Merton. In de vastentijd: wijsheid uit de woestijn
5 Jim Walker “Misschien worden eenzaten gemaakt door strenge moeders”. Bespiegelingen over de kindertijd van Thomas Merton, met een bijzondere nadruk op zijn relatie met zijn moeder
19 In de Vastentijd: wijsheid uit het zenboeddhisme
21 Bernardus van Clairvaux. De symbolische plaats van de broeder in de marge. Preek 2 voor Palmzondag – ingeleid en becommentarieerd door p. Bernard Joseph Samain ocso, monnik van de abdij van Orval
29 In memoriam zuster Minke de Vries.
32 In memoriam Anneke Aghina-Jansen

Jaargang 28 – Nr. 2 juni 2014
1 Editoriaal: Relevant- of revelerend. Jan Glorieux
3 Thomas Merton. Een beetje “mijn paus” Thomas Merton over paus Johannes XXIII
7 Robert Lax. Een zekerheid van tred
9 Br. Timothy Radcliffe O.P. De Troon van God. Een conferentie voor het congres van abten. Sant’Anselmo september 2000
29 Thomas Merton. Een gebed tot God de Vader op de Vigilie van Pinksteren
32 Bernardus van Clairvaux. Het trinitarische epos van ons heil. Preek 2 voor het feest van Pinksteren – Ingeleid en becommentariee door p. Joseph Samain ocso, monnik van de abdij van Orval
43 Frans van Gerven. Een stille meditatie. Boek bij de 60ste verjaardag van kunstenaar Bernard Sercu.

Jaargang 28 – Nr. 3 september 2014
1 Editoriaal: Leren. Jan Glorieux
4 Thomas Merton. Een zomer met William Blake. Brief van Thomas Merton aan Bob Lax
10 Thomas del Prete. De contemplatief als leraar: leren van Thomas Merton
22 Thomas Merton. Aubade – Harlem
24 Dirk Doms. Bij “Aubade – Harlem”: de ochtendhulde van een jonge zoeker aan zijn nieuwe moeder
32 Thea van Dam. Thomas Mertons tocht met William Blake.
45 Jan Glorieux. Een nieuw klooster in Jorwert? Klooster en kerk als warme ruimte

Jaargang 28 – Nr. 4 december 2014
1 Editoriaal: Doorheen. Jan Glorieux
3 Willy Eurlings. Honder jaar Thomas Merton. Feestelijke viering met presentatie nieuwe           vertaling
9 Thomas Merton. Een eenvoudiger, meer ‘open’ type van monastiek leven. Brief aan         Catherine de Hueck Doherty
13 Guus Franken. Bronnen in het leven van een Mensen-Mens. Lezing Mertonweekend         Drongen, 19 oktober 2014
20 Dirk Doms. λογος απο σιγης προελθων
22 Gregory K. Hillis Paus Franciscus op de hoek van 4th and Walnut
28 Thomas Merton. A Christmas Card                                                                                           30 Thomas Merton, Een kerstbrief aan Ernesto Cardenal
33 Richard Fournier. De gastvrije kluis, waar het hart van God, zelf, wereld en anderen elkaar ontmoeten.
45 Wim van Harmelen. Terugblik op een Mertonweekend