Inhoud 2012

Jaargang 26 – Nr. 1 maart 2012
1 Editoriaal: Van luxe naar overvloed. Jan Glorieux
3 In een donkere nacht . Thomas Merton. Vertaling: Dirk Doms
5 Frère Luc, monnik en martelaar van Tibhirine. De transparatie van het absolute. Thomas Georgeon ocso. Vertaling: Dirk Doms
39 Merton herlezen: The Sign of Jonas. Guus Franken.

Jaargang 26 – Nr. 2 juni 2012
1 Editoriaal: Grondtoon. Grondtonen. Jan Glorieux
3 De droom van Karl Barth. Thomas Merton. Vertaling: Dirk Doms
5 Thomas Merton: overdenkingen over de manier van bidden. John Eudes Bamberger ocso. Vertaling: Willy Eurlings
37 Merton herlezen: The Wisdom of the desert / Wijsheid uit de woestijn. Willy Eurlings
41 In memoriam: William H. Shannon, uitgever van Mertons brieven
43 Stichting Thomas Mertonvrienden van de Lage Landen opgericht

Jaargang 26 – Nr. 3 september 2012
1 Editoriaal: Een andere wereld. Jan Glorieux
3 Aankondiging Mertonweekend 2012
5 Thomas Merton: Onmogelijk om te stoppen met schrijven. Dagboekfragment. Inleiding en vertaling Wily Eurlings
9 Een zijn in de verborgen grond van liefde. Brief van Thomas Merton aan Amiya Chakravarti. Vertaling: Luc Meeusen en Willy Eurlings
12 Thomas Merton: A Round and a Hope for Smithgirls
13 Thomas Merton: Een Rondeel en een Toeverlaat voor Smithgirls. Vertaling: Dirk Doms
14 Dirk Doms: Een protestlied voor bloemenkinderen met strenge vaders
16 Thomas merton: Eenzaamheid is geen afgescheiden zijn. Vertaling: Luc Meeusen
21 Uitspraak vaneen woestijnvader
22 Frederick Smock: De reis van de monnik / dichter naar de stilte. Vertaling: Luc Meeusen
25 Brief van Thomas Merton aan sr. Thérèse Lentfoehr. “Ik houd ervan een kluizenaar te zijn”. Vertaling: Luc Meeusen
29 Merton (her)lezen: Raids on the Unspeakable. Dirk Doms

Jaargang 26 – Nr. 4 december 2012
1 Editoriaal: Woestijn & ontheemding. Jan Glorieux
3 Brief van Thomas Merton aan sr. Thérèse Lentfoehr. “Kerstmis: e revloutie die alles op zijn kop heeft gezet. Vertaling: Luc Meeusen
7 P. Johannes Schiettecatte o.carm. Liefdevolle aandacht bij Thomas Merton
19 Mertons “Louisville ervaring. Overweldigd door het besef dat ik van al die mensen hield”. Vertaling: Dirk Doms
23 Dominiek Lootens: Thomas Merton: gemeenschap in de marge. Monnik zijn in de pastorale zorg voor ouderen
31 Paul de Roy: Terugblik op het Mertonweekend 2012 in Westmalle. Het gbed van het hart. Intermystiek bij Thomas Merton
35 P. Johannes Schiettecatte o.carm. Homilie eucharistieviering Mertonvrienden Westmalle. “Geef dat ik zien kan… Jezus heb medelijden met mij”
38 Jan Glorieux: Het Onuitspreklijke achter de moord op JFK – en bij ons
21 Merton (her)lezen: The Climate of Monastic Prayer / Contemplatief gebed. Willy Eurlings