Inhoud 2011

Jaargang 25 – Nr. 1 maart 2011
1 Editioriaal: Vanuit de stilte samen zoeken. Jan Glorieux
3 Verdere briefwisseling tussen Thomas Merton en Daisetz T. Suzuki. Vertaling: Luc Meeusen
7 Brief van Dom André Louf aan Thomas Merton “… Hoe ik in mijn hart uw bekommernissen deel” Vertaling: Luc Meeusen
13 In memoriam Father Matthew Kelty ocso 1915-2011. Luc Meeusen
15 Enkele herinneringen aan Thomas Merton. Matthew Kelty ocso. Vertaling: Luc Meeusen
27 In memoriam A.M. (Donald) Allchin 1930-2010. Dirk Doms
28 Homilie voor Canon Arthur McDonald Allchin. Rowan Williams, Aartsbisschop van Canterbury. Vertaling: Dirk Doms
34 Thomas Merton: blijvende infpiratie voor interrelieuze dialoog. Conferentie- en ontmoetingsdag van de Mertonvrienden, met Johannes Schiettecatte, karmeliet, op 21 mei 2011. Jeugdverblijfscentrum Heibrand in Westmalle.

Jaargang 25 – Nr. 2 Juni 2011
1 Editioriaal: Oliefantenpaden en (on)gebaande wegen. Jan Glorieux
3 Christelijke monnik en zenboeddhist: Thomas Mertons ontmoeting met Daisetz Suzuki. Vertaling: Luc Meeusen
17 De laatste monnik van Thibhirine getuigt: “Wat wij samen hebben beleefd, was een dankgebed”. Vertaling en aantekeningen: Dirk Doms
30 Paper Cranes. Thomas Merton
31 Papieren kraanvogels. Thomas Merton. Vertaling: Dirk Doms
35 Enkele herinneringen aan Thomas Merton (deel 2) Matthew Kelty ocso. Vertaling: Luc Meeusen

Jaargang 25 – Nr. 3 september 2011
1 Editioriaal: Over mensen en hun goden.Jan Glorieux
3 Merton, Massignon en de uitdaging van de islam. Sidney H. Griffith. Vertaling: Willy Eurlings
25 Fragmenten uit Mertons briefwisseling met Louis Massignon. Vertaling en toelichting: Dirk Doms
33 Brif van Thomas Merton aan Abdul Aziz. Vergalint: Luc Meeusen
37 Beschouwingen van dom Armand Veilleux ocso op de vijfde internationale bijeenkomst van Cisterciënzerleken in Dubuque (VS), mei 2011. Christiane Dumez
40 Visitatiekaart communiteit van Notre-Dame de l’Atlas (Fes 20-28 november 1995-Tibhirine 12-19 januari 1996). Dom Armand Veilleux. Vertaling: Luc Meeusen
48 Een cisterciënzerklooster in de wereld van de Islam? Notre-Dame de l’Atlas in Marokko. Etienne d’Escrivan. Vertaling: Luc Meeusen

Jaargang 25 – Nr. 4 december 2011
1 Editioriaal: Common Ground, gedeelde grond. Jan Glorieux
3 “Laat ons in geloof en vertrouwen doorgaan…” Brief van Thomas Merton aan Abdul Aziz. Vertaling: Jan Glorieux
7 Koran: de opening
8 Islamitische levenservaring en zelfontplooiing. Emilio Platti
17 Het martelaarschap volgens Christian de Chergé. Bijdrage aan een christelijke theologie van het martelaarschap. Christian Salenson. Vertaling: Dirk Doms en Luc Meeusen
32 “Aan de keizer wat van de keizer is” (Mt, 22:15-21) Homelie Mertonweekend Orval. P. Bernard Joseph. Vertaling: Luc Meeusen
35 Twee impressies van het Mertonweekend in Orval, 14-16 oktober 2011. Paul de Roy, Ronny Steyaert
42 Merton (her)lezen. Louteringsberg. Willy Eurlings