Inhoud 2009

Jaargang 23 – Nr. 1 maart 2009
1 Editoriaal. Jan Glorieux
3 Voorbij Akèdia. Tekst van de conferentie van zuster Lieve Vandevyvere ocso op Mertonweekend in Steijl
31 Visie op het monnikenwezen . Thomas Merton. Vertaling: Willy Eurlings
35 Ontmoetingen met Lax. Steve Georgiou . Vertaling: Frans Fransaer
37 Herinneringen van een Mertonvriend. Dirk Doms
41 Het lied van het leven: Merton, muziek en jazz. Kenneth J. Gray . Vertaling: Jan Glorieux
50 In memoriam Harrie Domen. Luc Meeusen
51 Mededelingen

Jaargang 23 – Nr. 2 juni 2009
1 Editoriaal. Jan Glorieux
3 ‘Heeft de tijd gewonnen van de eeuwigheid?’ Tekst van de lezing die Dom Bernardus Peeters, ocso, gaf in de abdij van Koningshoeven voor de Mertonvrienden n.a.v.de herdenking van het overlijden van Thomas Merton.
17 Leven in de eenzaamheid in de schaduw van een cisterciënzerklooster. Thomas Merton . Vertaling: Stan Broos
23 ‘Zoeken naar God en bouwen aan vrede in een ontredderde wereld’. Uit het laatste boek van zuster Minke de Vries van Grandchamp. Redactie: Jan Glorieux
26 Ingezonden brief. Agnes Le Roy
28 Enkele bedenkingen—Uit het dagboek A vow of conversation van Thomas Merton. Vertaling: Stan Broos
30 0Merton over muziek en stilte. Redactie: Dirk Doms

Jaargang 23 – Nr. 3 september 2009
2 Stan Broos (1933- + 2009)
3 En dan werd het stil… – Stilte aan het Woord? Jan Glorieux
5 Afscheidswoord van onze voorzitter bij de uitvaart van Stan Broos. Jo Vossen
9 Zo klinkt Gods stem in het paradijs: Thomas Merton . Vertaling Stan Broos (+)
11 Het belang van contemplatie voor het actieve leven. Thomas Keating ocso. http://magis.creighton.edu/MediaList.php?MainCategoryID=63&MainCategory=dvd_jj&SubCategoryID=90 . Vertaling: Willy Eurlings
28/30 In the rain and the sun
29/31 In de regen en de zon. Thomas Merton . Vertaling; Dirk Doms
32 Ensemble Gospodi: muziek van de stilte.
35 Herinneringen aan Stan. Luc Meeusen
44 Informatie over Mertonvrienden en over Contactblad

Jaargang 23 – Nr. 4 november 2009
2 Editioriaal: Stil naar binnen. Jan Glorieux
3 Leven in eenzaamheid. In de schaduw van een cisterciënzer monasterium. Thomas Merton . Vertaling Dirk Doms
10 Advent. Thomas Merton . Vertaling Dirk Doms
12 De stem van een vreemdeling. Een manifest voor de eenentwintigste eeuw. James Conner ocso . Vertaling en bewerking Guus Franken
27 “Een uiterst urgente aangelegenheid voor de hele kerk” Brief aan Jean en Hildegard Goss-Mayr.
Thomas Merton . Inleiding en vertaling Luc Meeusen
33 Mijn leven met de psalmen. Alexis Werbrouck osb .
40 25ste Mertonweekend in Ter Dennen te Westmalle. Agnes Le Roy
42 Voorbeden uit de vesperdienst ter nagedachtenis van Stan Broos (+) Ter Dennen Westmalle op 10 november 2009