25-11-2017 | Themadag rond Thomas Merton:

Op zoek naar de kern…

O.l.v. Willy Eurlings en Dirk Doms

In de ochtend is er een lezing waarin, na een kort overzicht van Mertons levensloop, een beeld geschetst wordt van zijn werk aan de hand van een aantal belangrijke teksten van hem. De manier waarop hij tegen geloven en religie aankeek en zijn zoektocht naar waar het in religie en in ons leven om gaat, staan daarbij centraal. Hopelijk wordt dat een voorproefje om daarna Merton zelf (weer) te gaan lezen.
In de middag willen we stilstaan bij fragmenten uit Mertons correspondentie, die zeer omvangrijk was. Zo correspondeerde hij met andere zoekers uit veel religieuze tradities (christenen, joden, moslims, boeddhisten), literatoren, dichters, vredesactivisten en soms ook met een jong meisje dat hem een brief stuurde.