Ter overweging

…but simply this is where ‘God has put me’. Thomas MERTON, A Search for Solitude, Journal 3, blz. 232 en 236 IC WAS IN MIJN HOOFKIJN OM CRUYT GEGAAN Een…

Contactblad

…dat natuurlijk zeer welkom. U kunt zich abonneren door het geld over te maken op de volgende rekening. NL68 TRIO 0254 8202 39 (BIC-code: TRIONL2U) ter attentie van Stichting Thomas…