De O-antifonen van de advent 18 december

O Adonai et Dux domus Israel,

qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti

et ei in Sina legem dedisti:

veni ad redimendum nos in brachio extento.

 

O Adonai en Leider van het huis van Israel,

die in het vuur van de brandende braamstruik aan Mozes zijt verschenen

en hem op de Sinaï de Wet hebt gegegeven:

kom en koop ons vrij met gestrekte arm.

De O-antifonen van de advent 17 december

O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti,

attingens a fine usque ad finem,

fortiter suaviterque disponens omnia:

veni ad docendum nos viam prudentiae.

 

O Wijsheid, ontsproten uit de mond des Allerhoogsten,

reikend van het ene eind der aarde tot het andere,

gij die alles met kracht en zachtheid bestuurt:

kom en leer ons de weg der wijsheid.